Diaľkové ovládanie pre AB Cryptobox

Náhradné diaľkové ovládanie pre prijímače AB CryptoBox rady 7xx/6XX/5XX/4XX HD, Smart

- Kompatibilné diaľkové ovládanie s prijímačmi Ineo ZX2, Opensat 4000 HD

- Segmentačné rozdelenie tľačítkových skupín

- Optimálnejšie rozdelenie tlačidiel pre orientáciu po hmate
Diaľkové ovládanie pre AB Cryptobox
Cena: 10,- €