Modulátor RF 4000 Universal UHF TV

Digitálny mono TV modulátor.

Modulátor RF 4000 Universal UHF TV

Popis :

  • Digitálny mono TV modulátor
  • UHF pásmo, kanály 21-69
  • Možnost prepojenia cez Scart alebo RCA Audio/Video
Cena: 25,- €